منتخب سردبیر

سرتیتر رده

ویژه

وزیر امورانسانی و بلایای طبیعی سومالی ضمن تقدیر از روش های امدادرسانی ترکیه به کشورش آن را متفاوت و عامل توسعه و پیشرفت خواند.