منتخب سردبیر

صلاح الدین اِش چاکرگیل، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگوی ویژه با خبرگزاری آناتولی گفت تشکیل دولت جدیدی در شمال سوریه و سپس اتصال آن به عراق، نه فقط علیه ترکیه بلکه به زیان ایران نیز است

سرتیتر رده