صفحه اصلی > اجتماعی

اجتماعی دیگر اخبار

رعنا حسین کودک 13 ساله سوری که یک تومور بزرگ در دیواره قفسه سینه خود داشت، با کمک استانداری ختای سلامت خود را به دست آورد.

غرب به جای ایجاد روند توسعه پایدار در آفریقا، یک حوزه بین‌المللی برای بهره بردن از نوعی امدادرسانی از فقر تغذیه می‌کند در این قاره راه‌اندازی کرده است.

سازمان امور دینی ترکیه در راستای طرح «هدیه من قرآن» توزیع 50 هزار نسخه قرآن کریم با ترجمه بوسنیایی در میان مسلمانان این کشور را آغاز کرد.

خطوط هوایی دلتای آمریکا بابت اخراج خانواده‌ای که کودک 2 ساله خود را در صندلی بزرگسالان نشانده بود عذرخواهی کرد.