صفحه اصلی > اجتماعی

اجتماعی دیگر اخبار

هزاران نفر برای یادبود نبرا حسنین، دختر 17 ساله مسلمان آمریکایی که هفته گذشته در ایالت ویرجینیا کشته شد گرد هم آمدند.

سازمان بهزیستی ایران برای جلوگیری از افزایش اعتیاد کودکان خیابانی و بی سرپرست در این کشور یک مرکز تخصصی ترک اعتیاد را ه اندازی کرد.