صفحه اصلی > اجتماعی

اجتماعی دیگر اخبار

کمیسر عالی پناهجویان وابسته به سازمان ملل متحد در مصاحبه با «آناتولی» خط و مشی ترکیه برای ایجاد فضایی جهت ادغام آنها در زندگی اجتماعی را الگویی جهانی دانست.

مراد زورلو اوغلو، استاندار وان ترکیه در دیدار با محمد عابدی، فرماندار شهرستان خوی ایران، گفت سال گذشته 500 هزار نفر از شهروندان این کشور به استان ما سفر کردند.