صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

عبدالله عبدالله رئيس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان از مجروحان حادثه تروریستی در ولایت پکتیا عیادت کرد و درجریان روند درمانی آنها قرار گرفت.

نمایندگان چین، پاکستان، آمریکا و افغانستان روز دوشنبه در مسقط فعالیت گروه موسوم به «هماهنگی چهارجانبه» برای احیای مذاکرات صلح این کشور را از سر گرفتند.