صفحه اصلی > اقتصادی

اقتصادی دیگر اخبار

ترکیه با 78 میلیارد یورو صادرات به اتحادیه اروپا جایگاه خود را به عنوان یکی از 5 کشور مهم صادرکننده در بخش تجارت خارجی این اتحادیه در سال 2016 حفظ کرد.