صفحه اصلی > ایران

ایران دیگر اخبار

اصغر فرهادی کارگردان مشهور ایرانی پس از صدور بیانیه ای مبنی بر عدم شرکت در مراسم اسکار، نمایندگان خود را برای حضور در این مراسم معرفی کرد.

معاون وزیر خارجه ایران در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی گفت که طی سه سال و نیم گذشته عملا کشورش در منطقه چهره ای نظامی‌گرا و مداخله‌جو به خود گرفته است که این وضعیت خطراتی را در پی دارد.

رئیس جمهور ایران در سفر به استان خوزستان گفت ريزگرد فقط مربوط به امسال و اين استان نيست و تمام كشورهاى منطقه و جنوب خليج فارس نيز درگير اين مشكل هستند.

در نشست ادارى استان خوزستان ایران، نماینده رهبر این کشور، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیرامون مشکل گرد و غبار در این استان موضوعاتی را مطرح کردند.

مردم اهواز خواهان استعفاى معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست ایران و صرف سهم بيشترى از درآمدها و منابع نفتى براى مناطق نفت خيز شدند.