صفحه اصلی > تاجيكستان

تاجيكستان دیگر اخبار

پارکی در مساحتیی بیش از 52 هکتار در شهرستان استان دریک ماردین ترکیه به عنوان دویست و بیست و سومین پارک طبیعت در کشور اعلام شد.

رئیس شورای علمای تاجیکستان در ارتباط با برخی گزارش‌ها در مورد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دینی، تأکید کرد که هیچ قانونی در این راستا در این کشور تصویت نشده است.

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه‌ همایش اقتصادی و همکاری عربی با کشورهای آسیای میانه و آذربایجان با احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد.

در پایان نشست سران کشورهای عضو جامعه همسود در سوچی روسیه ریاست دوره‌ای این جامعه برای یک سال آینده (2018) به تاجیکستان واگذار شد.