صفحه اصلی > جهان

جهان دیگر اخبار

صلحبانی سازمان ملل متحد در جمهوری آفریقای مرکزی با انتشار بیانیه ای جان باختن تعداد زیادی انسان بی گناه را در حوادث خشونت بار در منطقه پومبولو استان کوتو پایین را به شدت محکوم کرد.

وزیر امور خارجه پاکستان با بیان اینکه "گروه هشت" کشورهاى اسلامی درحال توسعه اکنون در مرحله اجرای طرح‌های خود قرار دارد، گفت در دوره ریاست ترکیه اين ماموريت به نحو احسن انجام خواهد شد.

جیسون گرینبلات فرستاده ویژه آمریکا برای خاورمیانه اعلام کرد دولت وحدت ملی فلسطین که میان جنبش فتح و حماس تشکیل خواهد شد، باید از خشونت دست کشیده و اسرائیل را به رسمیت بشناسد.