صفحه اصلی > دانش و فن‌آوری

دانش و فن‌آوری دیگر اخبار

شبکه اجتماعی فیس بوک به منظور جلوگیری از انتشار اخبار دروغ و نادرست از این مجرا و با هدف تقویت روابط با رسانه های خبری پروژه پلتفرم ارتباطی خود را معرفی کرد.