صفحه اصلی > سیاسی

سیاسی دیگر اخبار

نخست وزیر ترکیه طی سخنانی اظهار داشت با سیستم سیاسی جدید که درصورت تصویب در همه پرسی 16 آوریل، اجرایی می‌شود، گروه های تروریستی ضربه سنگینی خواهند خورد.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به این که پيشنهاد طرح اعدام را در صورت تصویب در مجلس تایید خواهد کرد، گفت که اگر لازم باشد برای آن نیز راه برگزاری یک همه پرسی را باز می کنیم.