صفحه اصلی > سیاسی

سیاسی دیگر اخبار

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه نسخه دیگری از توطئه 25-17 دسامبر در آن سوی اقیانوس در حال پیچیده شدن است، گفت صرفا تلاش برای ایجاد تهدید است و ما در برابر این تهدیدها سر خم نخواهیم کرد.