صفحه اصلی > سیاسی

سیاسی دیگر اخبار

رئیس جمهور ترکیه اغلب انتقادات کشورهای اروپایی از کشورش را مرتبط با سیاست داخلی آن کشورها دانست و گفت که انتقاد اروپا از تركيه براى مصرف داخلی است پس از انتخابات آلمان روابط دو کشور به وضع عادی بازخواهد گشت.