Избор од уредникот

Новинарите учесници во оваа програма организирана со цел да се обучат новинарите кои ќе работат во ситуација на војна, катастрофа и вонредна состојба, ги обучуваат полицајци и војници експерти во различни области

друго

Пауло Сантана, од канцеларијата за Национално производство на руди, соопшти дека смарагдот бил пронајден пред 20 дена од страна на рударите во Рударската кооператива Баија