منتخب سردبیر

قائم‌مقام وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفت که رویداد "تبریز2018" رویداد بسیار موفقی است و امیدوارم این رویداد برای تبریز آورده‌های بسیاری در حوزه گردشگری به‌همراه داشته باشد.

سرتیتر رده