صفحه اصلی > افغانستان

افغانستان دیگر اخبار

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان وان 56 تبعه افغانستان که به شکل غیرقانونی وارد ترکیه شده‌‌اند را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حملات انتحاری اخیر در این کشور مشکلات امنیتی را تنها مربوط به یک جمعیت و گروه خاص ندانسته و مسئله همه اقشار جامعه اعلام کرد.