përzgjedhja e editorit

Në një deklaratë në emër të sindikatave të shumta, anëtarë të së cilëve janë edhe punonjësit e Air France thuhet se greva do të mbahet më 3,4,7 dhe 8 maj me qëllim të sigurimit të rritjes së pagave

kategoria e titullit